Моите приоритети

Като председател на Комисията, аз ще си поставя пет приоритета

1.

Първият ми приоритет ще бъде да поставя в основата  на политическия дневен ред на следващата Комисия политиките, които създават растеж и работни места. За тази цел трябва да създадем единен цифров пазар за потребителите и бизнеса – като се възползваме от големите възможности на цифровите технологии, за които няма граници. За да го направим, ще трябва да имаме смелостта да съборим националните бариери в регулирането на далекосъобщенията, в авторското право и законодателството в областта на защитата на данните, в управлението на радиовълните и в конкурентното право.

Ако го направим, ние ще можем да гарантираме на европейските граждани, че скоро ще могат да използват своите мобилни телефони в цяла Европа, без да се налага да плащат такси за роуминг. Ще гарантираме, че потребителите ще имат достъп до музика, филми и спортни събития на своите електронни устройства, където и да се намират в Европа и независимо от границите. Така ще осигурим допълнителен растеж на стойност 500 милиарда евро в Европа в рамките на мандата на следващата Комисия, създавайки стотици хиляди нови работни места и по-жизнеспособно общество, основано на знанието. Аз ще започна да работя по този проект още от първия ден като Председател на Комисиято.

2.

Като втори приоритет, аз искам да реформирам и реорганизирам енергийната политика на Европа в един нов Европейски енергиен съюз. Необходимо ни е да обединим ресурсите си, да свържем нашите инфраструктури и да обединим силите си за водене на преговори с трети страни. Трябва да разнообразим енергийните си източници и да намалим енергийната зависимост на няколко от нашите държави-членки.

Искам да запазим европейския енергиен пазар отворен за нашите съседи. Въпреки това, ако цената на енергията по източното направление стане прекалено висока, в търговски или в политически план, Европа би следвало да бъде в състояние да премине много бързо към други канали за доставка. За нас е важно да можем да обърнем енергийните потоци, когато се налага. А трябва да засилим и дела на възобновяемите енергийни източници на нашия континент. Това не е само въпрос на отговорна политика по отношение на изменението на климата.  В същото време то е и императив пред индустриалната политика, ако все още искаме да разполагаме с енергия на достъпни цени в средносрочен план. Ето защо искам Енергийният съюз на Европа да се превърне в номер едно в света в областта на възобновяемите енергийни източници.

3.

Трето, под моето председателство, Комисията ще преговаря за разумно и балансирано търговско споразумение със Съединените американски щати. Анахронизъм е през 21-ви век европейците и американците все още взаимно да налагат мита върху продуктите си. Тези мита трябва да бъдат бързо и напълно премахнати. Вярвам също така, че можем да направим значителна крачка напред в признаването на продуктовите ни стандарти, или в работата за постигане на трансатлантически стандарти. Въпреки това нека бъде пределно ясно, че като Председател на Комисията аз няма да жертвам стандартите на Европа в областта на безопасността, здравеопазването, социалната защита и защитата на данните  пред олтара на свободната търговия. Безопасността на храната, която ядем, и защитата на личните данни на европейците за мен като Председател на Европейската комисия ще бъдат позиции, които  не подлежат на преговори.

4.

Четвъртият ми приоритет ще бъде да продължим реформата на нашия паричен съюз. При това смятам да  го постигна в съзвучие със социалното измерение на Европа. Вярвам, че в следващите пет години, ще трябва да укрепим и допълним безпрецедентните мерки, които взехме по време на кризата, да ги опростим и да внесем в тях повече социална справедливост. Виждам три основни посоки на промяна:

а.   Трябва да възвърнем равновесието в отношенията между политиците на изборни длъжности и Европейската централна банка в ежедневното управление на Еврозоната. Възхищавам се на това, което Марио Драги направи, за да спаси еврото. Все пак, той трябваше да го върши в една извънредна ситуация. Европейската централна банка нито иска, нито може да управлява Еврозоната. Еврозоната трябва да бъде управлявана от Комисията и от Еврогрупата, която по мое мнение трябва да бъде ръководена от председател на пълно работно време. Отговорността на Еврогрупата включва въпроси, свързани с валутния курс. Ние не бива да забравяме това в случай, че обменният курс на еврото продължи нагоре и се превърне в проблем за растежа.

б.   Ние също така трябва да намерим нов баланс  в подкрепата, която под условие оказваме за стабилността на страните от Еврозоната, изпаднали в затруднено финансово положение. Предлагам в бъдеще всяка подкрепа и програма за реформи да преминава не само през оценка на фискалната устойчивост, но същевременно и през оценка на социалното въздействие. Социалните последици от структурните реформи е необходимо да бъдат обсъдени публично. Моята партия ЕНП, вярва в социалната пазарна икономика.  Ние не подкрепяме онази социална пазарна икономика, при която в условията на криза собствениците на кораби и спекулантите стават още по-богати, докато пенсионерите вече не знаят как да посрещат ежедневните си нужди. За тази цел може да се развие целеви фискален капацитет  в рамките на Еврозоната, който да действа като амортизатор, ако е необходимо.

в.   Трето, убеден съм, че трябва да укрепим  единното външно присъствие на нашия паричен съюз. Предложение за съвместно представителство на Еврозоната в Международния валутен фонд вече бе направено от Комисията през 1998 г. – но не беше доведено до край. Днес Договорът ни дава възможност за приемането на такова предложение с квалифицирано мнозинство от страните в еврозоната, а не с единодушие, както беше досега. Смятам, че е крайно време да придвижим това предложение и да засилим гласа на Еврозоната в МВФ.Като Председател на Комисията аз ще се погрижа за това. Еврото не само трябва да бъде стабилно в Еврозоната,  то трябва да има силен общ глас на световната сцена.

5.

Пети и последен приоритет за мен като Председател на Комисията ще бъде да се даде отговор на британския въпрос. Няма разумен политик, който да пренебрегне факта, че през следващите пет години ще трябва да се намерят решения за политическите притеснения на Обединеното кралство. Трябва да направим това, ако искаме да запазим Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз – което бих искал да осъществя като Председател на Европейската комисия. Като Председател на Комисията, аз ще работя за справедливо  споразумение с Великобритания.

Споразумение, което приема особеностите на Обединеното кралство в ЕС, като същевременно позволява на Еврозоната да продължи по-нататък своята интеграция. Обединеното кралство ще трябва да осъзнае, че в Еврозоната ние се нуждаем от повече Европа, а не от по-малко. От друга страна, останалите страни от ЕС ще трябва да приемат, че Обединеното кралство никога няма да участва в еврото, дори да съжаляваме за това. Трябва да приемем, че Обединеното кралство няма да стане част от Шенгенското пространство. Аз също съм готов да приема, че Обединеното кралство ще остане извън новите институции на ЕС, като например Европейската прокуратура, която ще има задачата да засили борбата срещу измамите в ЕС, но беше безусловно отхвърлена от Камарата на общините и Камарата на лордовете. Ние трябва да уважаваме тези ясни позиции на британския парламент, базирани на британския Протокол за излизане на страната от ЕС. Дейвид Камерън наскоро постави редица допълнителни основни искания в статия, публикувана в Daily Telegraph. Като Председател на Комисията, аз ще съм готов да обсъдя с него тези искания по справедлив и разумен начин. За мен червената нишка в такива разговори ще бъде целостта на единния пазар и неговите четири свободи, както и възможността за повече Европа в рамките на Еврозоната с цел укрепване на единната валута, споделяна досега от 18, а скоро от 19 държави-членки. Оставам с впечатлението, че едно споразумение, което приема особеностите на Обединеното кралство в ЕС, е еднакво важно както за Великобритания, така и за следващия Председател на Комисията..

http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/bg_01_main.pdf